O mnie

Piotr Hincz

Jestem lekarzem ginekologiem-położnikiem od ponad 30 lat. Swoją karierę zawodową przez wiele lat łączyłem z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, jednym z największych szpitali ginekologiczno-położniczych w Polsce. Tam zdobyłem kolejno 1 i 2 stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa, a w roku 1998 obroniłem pracę doktorską dotyczącą diagnostyki porodów przedwczesnych. W roku 2016 uzyskałem również specjalizację z perinatologii, co było ukoronowaniem moich zawodowych zainteresowań związanych z patologią ciąży. Od listopada 2015 roku nie pracuję już w Instytucie CZMP, ale nadal tam kieruję pacjentki z regionu łódzkiego w ciążach wysokiego ryzyka (czy to ze względu na matkę czy problemy z dzieckiem), a także pacjentki z problemami onkologicznymi.

Aktualnie w Łodzi współpracuję ze szpitalem położniczo-ginekologicznym Medeor. Jest to prywatny szpital z kontraktem z NFZ, zatem wszystkie zabiegi (i porody) tam wykonywane są bezpłatne dla pacjentek. W Medeorze wykonuję cięcia cesarskie (dla pacjentek ze wskazaniami do takiego rodzaju porodu) oraz zabiegi ginekologiczne, tam też kieruję też większość pacjentek do porodów naturalnych i do zabiegów ginekologicznych (o szpitalu).

Od 2016 roku zacząłem pracować w Warszawie. Aktualnie pracuję w Klinika Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka (Kasprzaka 17a). Zajmuję się przede wszystkim badaniami ultrasonograficznymi (realizuję program badań prenatalnych w ramach NFZ)  oraz patologią ciąży (pracuję na oddziale i dyżuruję).

Moje zainteresowania zawodowe dotyczą zarówno położnictwa ze szczególnym uwzględnieniem patologii ciąży, jak i ginekologii ogólnej. Zajmuję się również ultrasonografią, posiadam certyfikat Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz międzynarodowy certyfikat The Fetal Medicine Foundation (niezbędny do wykonywania badań prenatalnych).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP), Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej (PTMP), Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Estetycznej (PTGPiE), Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu i Embriologii (ESHRE) oraz International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology ISUOG). Aktywnie uczestniczę w konferencjach krajowych i międzynarodowych, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jestem autorem lub współautorem ponad 150 publikacji z zakresu położnictwa, ginekologii i perinatologii.

Niezależnie od życia w ciągłych rozjazdach, zawieszenia miedzy Łodzią a Warszawą,  pracy w szpitalu i w gabinetach, nadal jednak największą satysfakcję sprawia mi przyjmowanie porodów, zarówno naturalnych jak i tych zabiegowych (cięcia cesarskie).

IMG_0099