Domowe KTG

Home KTG

KTG (kardiotokografia) polega na jednoczesnej rejestracji czynności serca dziecka oraz czynności skurczowej macicy. Jest to metoda wykorzystywana do oceny dobrostanu płodu, zarówno w trakcie porodu jak i przed porodem.  Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (standardy opieki okołoporodowej), u ciężarnych po 40 tygodniu ciąży należyco 2- 3 dni wykonywać zapisy KTG. Najczęściej wykonuje się takie zapisy w warunkach ambulatorium szpitala lub poradni.

Od niedawna na polskim rynku oferowana jest usługa Home KTG, czyli możliwość samodzielnego wykonania badania w domu i przesłania wyniku badania do całodobowego Centrum Medycznego, gdzie jest ono analizowane i opisywane przez zespół specjalistów położnictwa i ginekologii. W razie jakichkolwiek wątpliwości ciężarna jest telefonicznie informowana o konieczności kontaktu z lekarzem, natomiast w przypadku zapisu patologicznego Centrum wysyła karetkę pod wskazany adres.

Home KTG jest polecane ciężarnym w terminie okołoporodowym (szczególnie tym, które przekroczyły spodziewany termin porodu), a które z racji odległości od szpitala nie mają możliwości dojeżdżania na badanie.

Mój gabinet współpracuje w tym zakresie z PBKM (Polskim Bankiem Komórek Macierzystych), który umożliwia skorzystanie z takiego badania (czytaj więcej Home KTG)