E-recepty

Od 08.01.2020r wszystkie wystawiane przeze mnie recepty będą e-receptami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019r; dotyczy to zarówno recept wystawianych w trakcie wizyty jak i kontynuacji leków niezbędnych do dalszej terapii (np antykoncepcja, HTZ). W celu wystawienia leku poza wizytą niezbędny będzie kontakt ze mną, optymalnie poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie (SMS), kod dostępowy wysyłany będzie SMS-owo – patrz poniżej

Aby w pełni skorzystać z nowego systemu, należy zalogować się na Internetowym Koncie Pacjenta: IKP

Poniżej zamieszczam link do szczegółowej informacji zamieszczonej przez Serwis Ministerstwa Zdrowia i NFZ:
E-recepty- poradnik