Położnictwo

Poradnictwo prekoncepcyjne

Poronienia nawykowe – diagnostyka, prowadzenie ciąży

Opieka nad ciężarnymi z ciążą prawidłową

Prowadzenie ciężarnych z ciążą wysokiego ryzyka:

  • choroby przewlekłe wikłające ciążę (cukrzyca, nadciśnienie, choroby tarczycy, choroby serca, choroby nerek, wątroby, płuc)
  • powikłania aktualnie wikłające ciąże (zagrażające poronienie, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, zagrażający poród przedwczesny, cukrzyca ciążowa, nadciśnienie ciążowe, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu)
  • pacjentki z otyłością średniego i dużego stopnia (BMI ≥ 35kg/m2)
  • ciąże bliźniacze
  • ciąże po zapłodnieniu pozaustrojowym

Wykonywanie badań USG (także badania prenatalne)

Prowadzenie nadzoru nad płodem
– NST
– profil biofizyczny
– badania dopplerowskie